HealthTech

Komunikacja w branży HealthTech jest wyzwaniem z kilku powodów. Przede wszystkim musi być ona przystępna dla różnych grup docelowych: zarówno profesjonalistów medycznych, jak i dla pacjentów. Priorytetem dla HealthTechów jest nie tylko klarowny przekaz, ale także budowanie zaufania poprzez wyeksponowanie korzyści dla pacjentów i personelu medycznego. Nasze usługi skupiają się na opracowaniu profesjonalnej i zrozumiałej strategii komunikacji, jednocześnie szanując wszelkie wymogi etyczne i prawne obowiązujące w sektorze opieki zdrowotnej. Pracując razem, możemy stworzyć spersonalizowaną strategię komunikacyjną, która skutecznie dotrze do wszystkich zainteresowanych interesariuszy w Twoim projekcie HealthTech!

W ramach naszych usług:

  • Opracowanie strategii komunikacji
  • Audyt dotychczasowych działań komunikacyjnych
  • Budowanie partnerstw z interesariuszami
  • Media Relations
  • Materiały Video
  • Social Media
  • Content marketing
  • Influencer Marketing
  • Działania kreatywne
  • Działania wizerunkowe

Case Study

Zróbmy coś razem!

Masz pomysł na wspólny projekt?
Chcesz porozmawiać o możliwościach współpracy?
Skontaktuj się z nami!

Sprawdź nasze projekty

Chcesz sprawdzić nasze działania?
Zapraszamy do zapoznania z Case Study, które jeszcze lepiej obrazuje naszą pracę!