2040.io: kampania wprowadzenia na rynek aplikacji

Dla 2040.io przeprowadziliśmy kampanię wprowadzenia na rynek Edwarda – aplikacji inteligentnego asystenta wspierającego m.in. działy sprzedaży w koordynacji działań.

 

Cele, które zrealizowaliśmy:

  • wypracowanie strategii komunikacji aplikacji,
  • przygotowanie notek prasowych i wywiadów z twórcami aplikacji,
  • koordynacja współpracy z mediami.

 

Na początku 2018 roku wpieraliśmy ogólnopolską komunikację ważnego wydarzenia dla firmy 2040.io.

Wydarzenie dotyczyło pozyskania 1 mln zł od funduszu YouNick Mint Venture Capital na rozwój wirtualnego asystenta sprzedaży Edwarda.